A.K.T. – AKTYWNOŚĆ KONTRUJE TERRORYZM

Niniejszy kurs ma na celu ukazanie skali zagrożenia, jakim jest TERRORYZM w otaczającej nas rzeczywistości.
Kolejnym celem jest pokazanie sposobów na zapobieganie i przeciwdziałanie aktom terrorystycznym.
Certyfikat Ukończenia - Certificate of Completion (w języku angielskim) zostanie wydany po pozytywnym ukończeniu kursu.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
PLNPolish złoty
EUR Euro